Arie Bos

Zijn wij onze hersenen of zorgen wij er zelf voor dat onze hersenen onze hersenen worden?

Voortbouwend op zijn lezing, zal Arie ook een werkgroep geven, waarin meer ruimte is voor een interactief gesprek. In zijn werkgroep zal hij verder gaan over het onderwerp van vrije wil. Wat is bewustzijn eigenlijk en waarom associëren we dat gelijk met hersenen? Is er ook bewustzijn mogelijk zonder hersenen? Wat maakt dat mensen vrij kunnen handelen? Op deze manier zal zoektocht naar de essentie van de mens verder besproken worden. De mens wordt hierin gezien de verbinder tussen de materiele en de spirituele wereld.

Jaap Van de Weg

Scholingsweg

Jaap Van de Weg heeft eerst gewerkt als antroposofisch huisarts en later is hij een praktijk begonnen voor psychosomatiek en ontwikkelingsvragen. Hij geeft lezingen en cursussen over deze thema’s en is auteur van verschillende boeken, waaronder: Achter de sluier, Werelden en Wezens en Waarom doe ik wat ik doe?
Op de viering komt Jaap een werkgroep geven over het onderwerp van innerlijke scholing. Op deze manier wil hij met de deelnemers onderzoeken hoe zij achter de sluier van de zichtbare wereld, waar zich andere realiteiten bevinden, kunnen leren waarnemen. Daar verbinding mee krijgen en die werelden waar gaan nemen vraagt om oefening. Innerlijke rust, denken, voelen en willen worden gesterkt, en meditatie helpt de organen, die hiervoor nodig zijn, te openen. In zijn werkgroep zal Jaap een basis proberen te geven vanwaaruit ieder die geinteresseerd is verder op weg kan.

Jos Alaerts

Geometrische vormen maken

Jos Alaerts is een zeer gedreven en enthousiasmerende wiskundeleraar op de Vrije School in Den Haag. Voor vele maakte hij de meest ingewikkelde geometrische vormen inzichtelijk. Op de Midwinterviering neemt hij ons mee in de wereld van de geometrie, waarin hij zich de laatste jaren sterk in heeft verdiept. In de geometrie vindt hij een brug tussen het materialisme en de geestelijke wereld. Stap voor stap zal Jos ons begeleiden in het opbouwen van deze magische vormen.

Johannes Kronenberg

Tekenen en/of schilderen

Johannes heeft beeldende kunst gestudeerd aan de kunstacademie en heeft daarna een master gedaan in Sustainable Leadership. Hij zal op de Midwinterviering komen tekenen en/of schilderen, om op deze manier letterlijk bezig te zijn met de (verbindings)kunst.

Anselma Remmers & Irene Pouwelse

Het wordingsproces van de aarde: van geest naar materie

Anselma is aardrijkskunde docent op een middelbare vrije school. Irene Pouwelse werkt als euritmiste en therapeut. Samen zullen Anselma en Irene een werkgroep geven, waar zij door middel van beweging, tekenen, waarneming van gesteenten en gesprek het wordingsproces van de aarde met de deelnemers doorlopen. De aarde is ontstaan door een geestelijk-levende substantie die tot verdichting is gekomen, dit zien wij nu om ons heen als de fysieke aarde. Door stenen waar te nemen en deze te tekenen, kun je dit proces gaan herkennen en ‘terug-verbeelden.’ Door zelf te bewegen zoals de elementen warmte, lucht, water en aarde ga je ervaren hoe deze elementen de aarde en haar natuurrijken hebben gevormd, door grote aarde fasen heen.

In gesprek verkennen we waar we nu staan in dit ‘aardeproces’ en hoe we verder willen richting de toekomst.  Hoe we opnieuw de materie – en onszelf door de materie heen – kunnen doordringen van levende geest.

Jansje Flügge & Odile Leijenhorst

Dans & Muziek

Jansje studeert voor docent dans aan de kunstacademie in Arnhem en Odile studeert voor muziek therapeute aan de Hogeschool in Leiden. In hun werkgroep zullen ze vanuit de ingang dans en muziek kijken naar de verbinding tussen jezelf en de omgeving. Hierbij gaan ze vanuit improvisatie en compositie aan de slag met het eigen lichaam als instrument en gaan ze met de deelnemers onderzoeken hoe die zich verhoudt tot de ruimte om je heen. We kijken dan samen naar wat er gebeurd met jouw waarneming van jezelf, je omgeving, de ander en misschien wel meer?

Faucon De Klyn & Jan-Thijs Van Heck

Inleiding Antroposofie

In hun werkgroep gaan Jan-Thijs en Faucon op een hele toegankelijke en humorvolle, maar toch verdiepende manier in gesprek over de kern van het antroposofische wereldbeeld. In hun werkgroep schetsen zij in grote lijnen wat antroposofie is. Waarom het op de wereld is gekomen en wat het wil betekenen voor de toekomst. Centrale thema’s en basisbegrippen, waaronder karma en reïncarnatie, de hogere en lagere wezensdelen van de mens, het mysterie van goed en kwaad en de spanwijdte en het doel van de mensheidsontwikkeling zullen aan bod komen. Daarnaast is er ruimte om alle mogelijke interessante paden te bewandelen, op basis van vragen die leven onder de deelnemers.